x 
Drukuj
Monika Jordan 28.12.2017 18:52

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2017 rok

­

Zarządzenie Nr B.120.1.95.2017

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 8 grudnia 2017 roku

 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej

 na 2017 rok

 

       Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz w związku z Zarządzeniem Nr B.0050.331.2017 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 08.12.2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Dokonać zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2017 rok po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

W wyniku dokonanych zmian plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2017 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 40 677 129,80 zł,

po stronie wydatków kwotą 20 740 272,84 zł.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Nr B.120.1.95.2017

z dnia 08.12.2017 r.

           

§ 1

Zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego po stronie wydatków  na 2017 rok:

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość w zł

1.

758

 

 

Różne rozliczenia

-6 500,00

 

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

-6 500,00

 

 

 

4810

Rezerwy 

-6 500,00

 

 

 

 

1. Rezerwa ogólna

-6 500,00

 

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

6 500,00

 

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

6 500,00

 

 

 

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

6 500,00

2.

852

 

 

Pomoc społeczna

0,00

 

 

85215

 

Ochotnicze straże pożarne

0,00

 

 

 

3110

Świadczenia społeczne

2 000,00

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

-2 000,00

3.

758

 

 

Różne rozliczenia

-3 559,00

 

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

-3 559,00

 

 

 

4810

Rezerwy 

-3 559,00

 

 

 

 

1. Rezerwa ogólna

-3 559,00

 

852

 

 

Pomoc społeczna

3 559,00

 

 

85215

 

Ochotnicze straże pożarne

3 559,00

 

 

 

3110

Świadczenia społeczne

3 559,00

         

 

Razem

0,00

 

BURMISTRZ

(-) Paweł Macha

 

Załączniki

    Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2017 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Monika Jordan
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.12.2017 18:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
28.12.2017 18:52 Utworzenie dokumentu. (Monika Jordan)