Rejestr zmian w biuletynie

25.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w Rudach, przysiółki Brantolka i Przerycie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w Rudach, przysiółki Brantolka i Przerycie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wyjaśnienia treści SIWZ oraz odpowiedzi nazapytania w sprawie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na 2018 rok
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "XXXIX/356/5018" na "XXXIX/356/2018"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie Parku Krajobrazowego "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla OSP Kuźnia Raciborska. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020 Priorytet V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Działanie 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla OSP Kuźnia Raciborska. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020 Priorytet V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Działanie 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla OSP Kuźnia Raciborska. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020 Priorytet V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Działanie 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.04.2018

Dotyczy dokumentu:
Program Współpracy Gminy Kuźnia Raciborska z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program Współpracy Gminy Kuźnia Raciborska z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Program Współpracy Gminy KuźniaRaciborska z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymidziałalność pożytku publicznego na 2018 ro" na "Program WspółpracyGminy Kuźnia Raciborska z organizacjami pozarządowymi orazprowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok"
Dotyczy dokumentu:
Program Współpracy Gminy Kuźnia Raciborska z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Kuźnia Raciborska z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Program Współpracy Gminy Kuźnia Raciborska z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Kuźnia Raciborska z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Program Współpracy Gminy Kuźnia Raciborska z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Program Współpracy Gminy Kuźnia Raciborska z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Zarządzenia nr B.0050.38.2018 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 15.02.2018 r., w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność komunalną
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o przeprowadzonych konsultacjach w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna