Rejestr zmian w biuletynie

25.01.2018

Dotyczy dokumentu:
XXXIX sesja Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w dniu 12 stycznia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.01.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektor ds. ochrony środowiska (1 etat)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Zawody sportowe "Liga Dzieci i Młodzieży w Ju-Jitsu Sportowym"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Obchody jubileuszu 10-lecia istnienia klubu MKS Sparta - otwarcie nowej sali treningowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Obchody 135-lecia istnienia OSP Ruda Kozielska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Gra terenowa "W poszukiwaniu Koziołka" (III edycja)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Integracja zawodników, rodziców zawodników i mieszkańców Gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyrobienie dowodu osobistego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyrobienie dowodu osobistego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek_o_wydanie_dowodu_osobistego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wyrobienie dowodu osobistego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wniosek_dowod_osobisty
Dotyczy dokumentu:
w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.01.2018

Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik Nr 5 do Zarządzenia B.0050.352.2017 z22.12.2017 r. Dotacje do przekazania w 2017 r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik Nr 4 do Zarządzenia B.0050.352.2017 z22.12.2017 r. Dotacje do przekazania w 2017 r..pdf
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie korekty Zarządzenia Nr B.0050.285.2017 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 31.10.2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej w drodze zamiany na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu użytkowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.01.2018

Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu i dzierżawy gruntów w Gminie Kuźnia Raciborska, stanowiących własność komunalną
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Referenta w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... następna