Rejestr zmian w biuletynie

06.07.2018

Dotyczy dokumentu:
w sprawie zasad powoływania i działania Komitetu do spraw Rewitalizacji dla Gminy Kuźnia Raciborska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia na terenie Gminy Kuźnia Raciborska maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Kuźnia Raciborska miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu użytkowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu tego samego lokalu użytkowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/345/2018 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 02 lutego 2018r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kuźnia Raciborska wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

05.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Kriwienok Maciej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kriwienok Maciej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kriwienok Maciej"
Dotyczy dokumentu:
Kriwienok Maciej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kriwienok Maciej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kriwienok Maciej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Kriwienok Maciej
Dotyczy dokumentu:
Wrona Manfred
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wilk Roman
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wajda Mariola
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Tokarska Grażyna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ruhe Łukasz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Lepiarczyk Adrian
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kriwienok Maciej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kozłowska Elżbieta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Koral Tadeusz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kasprzyk Radosław
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Hanusek Gerard
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Drazik Ernest
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Depta Gerard
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Bartoń Aleksandra
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.07.2018

Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od osób fizycznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Chroboczek-Wierzchowska Sabina - Przewodnicząca Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Paweł Macha - Burmistrz Miasta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wynajmu części nieruchomości gruntowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna