Rejestr zmian w biuletynie

04.07.2018

Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od osób fizycznych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Chroboczek-Wierzchowska Sabina - Przewodnicząca Rady Miejskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Paweł Macha - Burmistrz Miasta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wynajmu części nieruchomości gruntowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.06.2018

Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wynajmu części nieruchomości gruntowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie zasad powoływania i działania Komitetu do spraw Rewitalizacji dla Gminy Kuźnia Raciborska
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przekazania zbędnego mienia ruchomego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie uchylenia zarządzenia nr B.0050.117.2018 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia wykazu do użyczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna